ПОРЯДОК І УМОВИ ВИКОРИСТАННЯ

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Ця Угода користувача (далі - Угода) належить до сайту «bemer.ua», розташованому за адресою https://bemer.ua, і до всіх відповідних сайтів, пов'язаних з сайтом https://bemer.ua.
1.2. Сайт «bemer.ua» (далі - Сайт) є власністю ТзОВ «Бемер Україна».
1.3. Ця Угода регулює відносини між Адміністрацією сайту «bemer.ua» (далі - Адміністрація сайту) і Користувачем даного Сайту.
1.4. Адміністрація сайту залишає за собою право в будь-який час змінювати, додавати або видаляти пункти цієї Угоди без повідомлення Користувача.
1.5. Продовження використання Сайту Користувачем означає прийняття Угоди і змін, внесених до цієї Угоди.
1.6. Користувач несе персональну відповідальність за перевірку цієї Угоди на наявність змін в ньому.
1.7. ТзОВ «Бемер Україна» є офіційним дилером апаратів BEMER і реалізує апарати BEMER.

2. ВИЗНАЧЕННЯ ТЕРМІНІВ

2.1. Перераховані нижче терміни мають для цілей цієї Угоди такі значення:
2.1.1 Сайт, розташований на доменним іменем bemer.ua, який здійснює свою діяльність за допомогою Інтернет-ресурсу і супутніх йому сервісів.
2.1.2. Сайт, що містить інформацію про Товари, Продавця, що дозволяє здійснити вибір, замовлення і (або) придбання Товару.
2.1.3. Адміністрація сайту - уповноважені співробітники на управління Сайтом, що діють від імені ТзОВ «Бемер Україна».
2.1.4. Користувач сайту (далі Користувач) - особа, яка має доступ до Сайту, за допомогою мережі Інтернет і використовує Сайт.
2.1.5. Зміст сайту (далі - зміст) - охоронювані результати інтелектуальної діяльності, включаючи тексти літературних творів, їх назви, передмови, анотації, статті, ілюстрації, обкладинки, музичні твори з текстом або без тексту, графічні, текстові, фотографічні, похідні, складові і інші твори, призначені для користувача інтерфейси, візуальні інтерфейси, назви товарних знаків, логотипи, програми для ЕОМ, бази даних, а також дизайн, структура, вибір, координація, зовнішній вигляд, загальний стиль і розташування даного Змісту, що входить до складу Сайту і інші об'єкти інтелектуальної власності всі разом і / або окремо, що містяться на Сайті.

3. ПРЕДМЕТ УГОДИ

3.1. Предметом цієї Угоди є надання Користувачеві Сайту доступу до змісту Сайту, Товарам і вказаним послугам що надаються.
3.1.1. Сайт надає Користувачеві наступні види послуг (сервісів):

  • доступ до електронного контенту з правом перегляду контенту;
  • доступ до засобів пошуку та навігації Сайту;
  • надання Користувачеві можливості розміщення повідомлень, коментарів, рецензій користувачів, виставлення оцінок контенту Сайту;
  • доступ до інформації про товар і до інформації про придбання Товару;
  • інші види послуг (сервісів), які реалізуються на сторінках Сайту.

3.1.2. Під дію цієї Угоди підпадають всі існуючі (реально функціонують) на цей момент послуги (сервіси) Сайту, а також будь-які їх подальші модифікації і з'являються в подальшому додаткові послуги (сервіси) Сайту.
3.2. Ця Угода є публічною офертою. Отримуючи доступ до Сайту Користувач вважається погоджується на цю Угоди.
3.3. Використання матеріалів і сервісів Сайту регулюється нормами чинного законодавства України.

4. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ СТОРІН

4.1. Адміністрація сайту має право:
4.1.1. Змінювати правила користування Сайтом, а також змінювати зміст даного Сайту. Зміни набрати чинності з моменту публікації нової редакції Угоди на Сайті.
4.1.2. Обмежити доступ до Сайту в разі порушення Користувачем умов цієї Угоди.
4.2. Користувач має право:
4.2.1. Отримати доступ до використання Сайту після дотримання вимог про реєстрацію.
4.2.2. Користуватися всіма наявними на Сайті послугами, а також купувати будь-які Товари, пропоновані на Сайті.
4.2.3. Поставити будь-які питання, які стосуються послуг Сайту за реквізитами, які знаходяться на Сайті.
4.2.4. Користуватися Сайтом виключно в цілях і порядку, передбачених Угодою і не заборонених законодавством України.
4.3. Користувач Сайту зобов'язується:
4.3.1. Надавати на запит Адміністрації сайту додаткову інформацію, яка має безпосереднє відношення до послуг, що надаються даного Сайту.
4.3.2. Дотримуватися майнові і немайнові права авторів та інших правовласників при використанні Сайту.
4.3.3. Не вживати дій, які можуть розглядатися як порушення нормальної роботи Сайту.
4.3.4. Не поширювати з використанням Сайту будь-яку конфіденційну, що охороняється законодавством України інформацію про фізичних або юридичних осіб.
4.3.5. Уникати будь-яких дій, в результаті яких може бути порушена конфіденційність інформації, що  охороняється законодавством України.
4.3.6. Не застосовувати Сайт для поширення інформації рекламного характеру, інакше як за згодою Адміністрації сайту.
4.3.7. Не застосовувати сервіси Сайту з метою:
4.3.7. 1. завантаження контенту, який є незаконним, порушує будь-які права третіх осіб; пропагує насильство, жорстокість, ненависть і (або) дискримінацію за расовою, національною, статевою, релігійною, соціальною ознаками; містить неправдиві відомості і (або) образи на адресу конкретних осіб, організацій, органів влади.
4.3.7. 2. спонукання до вчинення протиправних дій, а також сприяння особам, дії яких спрямовані на порушення обмежень і заборон, що діють на території України.
4.3.7. 3. порушення прав неповнолітніх осіб та (або) заподіяння їм шкоди в будь-якій формі.
4.3.7. 4. обмеження прав меншин.
4.3.7. 5. видавати себе за іншу людину або представника організації і (або) співтовариства без достатніх на те прав, у тому числі за співробітників даного Сайту.
4.3.7. 6. введення в оману щодо властивостей і характеристик будь-якого Товару з каталогу Інтернет-магазину, розміщеного на Сайті.
4.3.7. 7. некоректного порівняння Товару, а також формування негативного ставлення до осіб, (не) користуються певними Товарами, або засудження таких осіб.
4.4. Користувачеві забороняється:
4.4.1. Використовувати будь-які пристрої, програми, процедури, алгоритми і методи, автоматичні пристрої або еквівалентні ручні процеси для доступу, придбання, копіювання або відстеження змісту Сайту;
4.4.2. Порушувати належне функціонування Сайту;
4.4.3. Будь-яким способом обходити навігаційну структуру Сайту для отримання або спроби отримання будь-якої інформації, документів або матеріалів будь-якими засобами, які спеціально не представлені сервісами даного Сайту;
4.4.4. Несанкціонований доступ до функцій сайту, будь-яким іншим системам або мереж, що належать до даного Сайту, а також до будь-яких послуг, що пропонуються на Сайті;
4.4.4. Порушувати систему безпеки або аутентифікації на Сайті або в будь-якій мережі, яка належить до Сайту.
4.4.5. Виконувати зворотний пошук, відстежувати або намагатися відстежувати будь-яку інформацію про будь-якого іншого Користувача Сайту.
4.4.6. Використовувати Сайт та його Зміст будь-якою метою, заборонених законодавством України, а також підбурювати до будь-якої незаконної діяльності або іншої діяльності, що порушує права інтернет-магазину або інших осіб.

5. ВИКОРИСТАННЯ САЙТУ

5.1. Сайт і Вміст, що входить до складу Сайту, належить і управляється Адміністрацією сайту.
5.2. Зміст Сайту не може бути скопійовано, опубліковано, відтворено, передано або поширене будь-яким способом, а також розміщено в глобальній мережі «Інтернет» без попередньої письмової згоди Адміністрації сайту.
5.3. Зміст Сайту захищений авторським правом, законодавством про товарні знаки, а також іншими правами, пов'язаними з інтелектуальною власністю, і законодавством про недобросовісну конкуренцію.
5.4. Придбання Товару, пропонованого на Сайті, може бути потрібно створення облікового запису Користувача.
5.5. Користувач несе персональну відповідальність за збереження конфіденційності інформації облікового запису, включаючи пароль, а також за всю без винятку діяльність, яка ведеться від імені Користувача облікового запису.
5.6. Користувач повинен негайно повідомити Адміністрацію сайту про несанкціоноване використання його облікового запису або пароля, або будь-якому іншому порушенні системи безпеки.
5.7. Адміністрація сайту має право в односторонньому порядку анулювати обліковий запис Користувача, якщо вона не використовувалася більше 6 (шість) календарних місяців поспіль, без повідомлення Користувача.
5.7. Ця Угода поширює свою дії на всі додаткові положення та умови про покупку Товару і надання послуг, що надаються на Сайті.
5.8. Інформація, яка розміщується на Сайті не повинна тлумачитися як зміна цієї Угоди.
5.9. Адміністрація сайту має право в будь-який час без повідомлення Користувача вносити зміни до переліку Товарів і послуг, пропонованих на Сайті, і (або) в ціни, які застосовуються до таких Товарам по їх реалізації і (або) послуги, що надаються Інтернет-магазином.

6. ЗАМОВЛЕННЯ І ОПЛАТА

6.1.Замовлення можна здійснювати двома способами:
6.1.1. Через Сайт: https://bemer.ua
6.1.2. По електронній пошті: bemerinfo@bemer.ua
6.2. Замовлення на Сайті можливе для зареєстрованих і незареєстрованих клієнтів.
6.3. Ціни на продукцію на Сайті діючі до редагування їх Продавцем.
6.4. Покупець може оплатити покупки банківським переказом.
6.5. Після оформлення замовлення Продавець (bemer.ua) пересилає на електронну адресу, вказану при замовленні Покупцем, гривневий рахунок, виставлений офіційним дистриб'ютором апаратів BEMER - ТзОВ «Бемер Україна».
6.6. ТзОВ «Бемер Україна» виписує рахунки виключно в гривнях.
6.7. Товари, замовлені на Сайті в іноземній валюті (євро), проходять обмін згідно з курсом НБУ, згідно з яким виписується гривневий рахунок. Ціни товарів в гривнях можуть змінюватися в залежності від офіційного курсу євро по НБУ в день оплати після підтвердження замовлення нашою компанією. Право змінювати ціни залишаємо за собою.
6.8. Гривнева ціна товару тільки для інформації. Основна ціна товару зазначена в євро, згідно з чого виписується гривневий рахунок (п. 6.7.).

7. ДОСТАВКА

7.1. Відправка замовлення Покупцеві у межах України проводиться протягом 14 робочих днів, що здійснюється після повної оплати виставленого рахунку.
7.2. Доставка здійснюється за допомогою транспортної компанії Нова Пошта протягом 1-5 днів виключно на вантажне відділення (вище 30 кг).
7.3. Після отримання товару, Покупець повинен переконатися в цілісності посилки.
7.4. Перевізник несе відповідальність за можливі пошкодження посилки. У випадку претензії, пов'язані з цим, Покупець може звернутися до перевізника.
7.5. Безкоштовна доставка не відноситься на товари зі знижкою.
7.6. При замовленні будь-якого товару на Сайті, Покупець дає згоду про передавання його даних (прізвище, ім’я, по батькові, номер телефону, електронна адреса, адреса для доставки) для здійснення перевезення замовлення транспортною компанією на вказану Покупцем адресу.

8. ГАРАНТІЯ І ЗАМІНА

8.1. На всі товари BEMER, замовлені на Сайті bemer.ua, наша компанія дає гарантію 3 (три) роки, у разі, якщо Покупець використовує апарати і додаткові аксесуари BEMER за призначенням і згідно з інструкцією, описані в технічній документації, що додається при покупці. Гарантія не відноситься на товари пошкоджені від фізичного впливу в зв'язку з чим можуть з'явитися переломи, тріщини тощо. Гарантія не відноситься на товари пошкоджені від різних видів рідин.
8.2. Для гарантійного обслуговування Покупець зобов'язаний пред'явити гарантійний талон продавцеві, що отримав при покупці апарату або додаткових аксесуарів.
8.3. Заміна товару неналежної якості проводиться у строки та на умовах згідно чинного законодавства. Обмін товару належної якості проводиться, якщо він не використовувався і якщо збережено його товарний вигляд, споживчі властивості, пломби, ярлики, а також розрахунковий документ, виданий споживачеві разом з проданим товаром. Не підлягає поверненню і обміну товар, в результаті експлуатації якого протягом строку передбаченого законодавством, було втрачено  часткову або повну його стерильність.

9. НАВЧАННЯ

9.1. Навчання по використанню апаратів BEMER проводиться безкоштовно.
9.2. Дату і час навчання по використанню BEMER, Покупець і Продавець узгоджую через листування по електронній адресі.
9.3. Навчання можуть проводити:
9.3.1. Співробітники ТзОВ «Бемер Україна», які пройшли навчання і мають повноваження на проведення навчання та інструктажу від ТзОВ «Бемер Україна».
9.3.2. Уповноважені особи, які пройшли навчання і мають повноваження на проведення навчання та інструктажу від ТзОВ «Бемер Україна».
9.4. Тривалість навчання - 1-3 дні.

10. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ

10.1. Будь-які збитки, які Користувач може понести у разі умисного або необережного порушення будь-якого положення цієї Угоди, а також внаслідок несанкціонованого доступу до комунікацій іншого Користувача, Адміністрацією сайту не відшкодовуються.
10.2. Адміністрація сайту не несе відповідальності за:
10.2.1. Затримки або збій в процесі здійснення операції, що виникли внаслідок непереборної сили, а також будь-якого випадку неполадок в телекомунікаційних, комп'ютерних, електричних та інших суміжних системах.
10.2.2. Дії систем переказів, банків, платіжних систем і за затримки, пов'язані з їх роботою.
10.2.3. Належне функціонування Сайту, в разі, якщо Користувач не має необхідних технічних засобів для його використання, а також не несе ніяких зобов'язань по забезпеченню користувачів такими засобами.

11. ПОРУШЕННЯ УМОВ КОРИСТУВАЦЬКОї УГОДИ

11.1. Адміністрація сайту має право розкрити будь-яку зібрану про Користувача даного Сайту інформацію, якщо розкриття необхідно в зв'язку з розслідуванням або скаргою щодо неправомірного використання Сайту або для встановлення (ідентифікації) Користувача, який може порушувати або втручатися в права Адміністрації сайту або в права інших користувачів Сайту.
11.2. Адміністрація сайту має право розкрити будь-яку інформацію про Користувача, яку вважатиме необхідною для виконання положень чинного законодавства або судових рішень, забезпечення виконання умов цієї Угоди, захисту прав або безпеки bemer.ua (ТОВ «Бемер Україна»), користувачів.
11.3. Адміністрація сайту має право розкрити інформацію про Користувача, якщо чинне законодавство України вимагає або дозволяє таке розкриття.
11.4. Адміністрація сайту має право без попереднього повідомлення Користувача припинити і (або) заблокувати доступ до Сайту, якщо Користувач порушив цю Угоду або містяться в інших документах умови користування Сайтом, а також у разі припинення дії Сайту або через технічні неполадки або проблеми.
11.5. Адміністрація сайту не несе відповідальності перед Користувачем або третіми особами за припинення доступу до Сайту в разі порушення Користувачем будь-якого положення цієї Угоди або іншого документа, що містить умови користування Сайтом.

12. ВИРІШЕННЯ СПОРІВ

12.1. У разі виникнення будь-яких розбіжностей або спорів між Сторонами цієї Угоди обов'язковою умовою до звернення в суд є пред'явлення претензії (письмової пропозиції про добровільне врегулювання спору).
12.2. Одержувач претензії протягом 30 календарних днів з дня її отримання, письмово повідомляє заявника претензії про результати розгляду претензії.
12.3. При неможливості вирішити суперечку в добровільному порядку будь-яка із Сторін має право звернутися до суду за захистом своїх прав, які надані їм чинним законодавством України.
12.4. Будь-який позов щодо умов використання Сайту повинен бути пред'явлений протягом 14 днів після виникнення підстав для позову, за винятком захисту авторських прав на які охороняються відповідно до законодавства матеріали Сайту. При порушенні умов даного пункту будь-який позов або підстави для позову погашаються позовною давністю.

13. ДОДАТКОВІ УМОВИ

13.1. Адміністрація сайту не приймає зустрічні пропозиції від Користувача щодо змін цієї Угоди користувача.
13.2. Відгуки Користувача, розміщені на Сайті, не є конфіденційною інформацією і можуть бути використані Адміністрацією сайту без обмежень.
13.2. Адміністрація використовує файли cookie, щоб забезпечити максимальну зручність використання Сайту. Переглядаючи цей сайт, ви погоджуєтеся на їх використання. Інформацію про файли cookie та їх управління можете знайти тут  - Файли cookie.